Vol 97 Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga
Psykisk hälsa hos unga
Fokus för detta nummer är att redovisa och diskutera de ungas psykiska hälsa/ohälsa i dagens svenska samhälle. Men också att redovisa en del av de aktiviteter som finns för att de unga skall må bra.

Ledare

Charli Eriksson, Bo J.A. Haglund
732-742
Psykisk hälsa hos unga
PDF

Tema: Psykisk hälsa hos unga

Charli Eriksson, Mogens Trab Damsgaard
743-759
Att mäta och värdera psykisk hälsa bland ungdomar – om vägval, möjligheter, svårigheter och ofullständig kunskap
PDF
Anna-Karin Larsson, Katja Boersma
760-770
Historiskt perspektiv på ungas psykiska ohälsa. Medicinsk diskurs och självskattad hälsa under 1970- och 2010-talen
PDF
Mikaela Svensson, Marie Berlin, Ylva Ginsberg, Martina Barnevik Olsson, Maria State, Peter Salmi
771-782
Depressioner och ångestsyndrom bland barn och unga förknippade med långsiktiga konsekvenser – en nationell registerstudie
PDF
Hans Ek, Emma Utter, Rikard Eriksson, Pål Ellingsen
783-792
Diagnosinflation inom Barn- och ungdomspsykiatrin
PDF
Petra Löfstedt, Lina Wiklander, Maria Corell
793-803
Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige under perioden 1985–2014?
PDF
Maria Granvik Saminathen, Sara Brolin Låftman, Bitte Modin
804-816
En fungerande skola för alla: skolmiljön som skyddsfaktor för ungas psykiska välbefinnande
PDF
Curt Hagquist, Jan-Eric Gustafsson
817-831
I spåren av 90-talskris och coronapandemi: Ökad ekonomisk stress och psykisk ohälsa bland unga?
PDF
Solveig Petersen, Anja Romqvist
832-846
När skolan lär barn om psykisk hälsa minskar inåtvända psykiska problem bland barnen. En kartläggning av systematiska litteraturöversikter
PDF
Catrine Kostenius, Maria Warne
847-865
Främja psykisk hälsa – elevers erfarenheter och förslag visar vägen för skolan
PDF
Seren Bauducco, Katja Boersma
866-877
Interventioner för att förebygga sömnbrist hos tonåringar: fokus på individ eller samhälle?
PDF
Anna Duberg
878-887
Dansintervention för att stärka psykisk hälsa hos tonårsflickor
PDF
Håkan Stattin, Pia Enebrink
888-909
Föräldrastöd på universell nivå: En forskningsöversikt
PDF
Pia Enebrink, Håkan Stattin
910-932
Föräldrarstöd på selektiv och indikerad nivå: En sammanfattning av forskningsläget
PDF
Camilla Nystrand, Inna Feldman, Anna Sarkadi
933-950
Att sätta värde på tidiga insatser för barn och unga: Ett evidensbaserat beslutstöd för sociala investeringar
PDF
Line Nielsen, Katrine Rich Madsen, Charlotte Bjerre Meilstrup
951-963
ABC for mental sundhed i Danmark – eksempler på mental sundhedsfremme blandt unge
PDF
Hanna Hjort Wallentin, Anna Georgsson Staf, Ulf Axberg
964-977
”Jag tror inte att jag förstod” Mötet med BUP som det upplevs av ungdomar med traumaerfarenheter
PDF
Anette Wickström, Sofia Kvist Lindholm
978-990
Är besvär som ”känna sig nere” och ”svårt att sova” symtom på psykisk ohälsa? – En studie om ungas levda erfarenheter
PDF
Sven Bremberg
991-1006
“Psykisk ohälsa” bland unga i Sverige – olika aktörers perspektiv på orsaker och åtgärder
PDF