Redaktion

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Bo J A Haglund.

Redaktionssekreterare: Helen Hedlund 

Styrelse:

Ordförande: Urban Janlert (professor emeritus) Umeå universitet, Umeå, Sverige.

Vice ordförande: Sara Lindeberg (Med Dr, specialist i socialmedicin) Region Skåne, Lunds universitet, Sverige.

Stig Larsson (Professor emeritus) Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelning för Socialmedicin och global hälsa, Lund, Sverige.

Göran Henriksson (Med Dr, PhD)                  

Solveig Lövestad (Adjunkt i folkhälsovetenskap) Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.

Margareta Kristenson (Professor emerita/ överläkare i socialmedicin och folkhälsovetenskap) Linköpings universitet/ Region Östergötland, Sverige. 

Malin Eriksson (Professor, Institutionen för socialt arbete) Umeå universitet, Umeå, Sverige.

Sara Fritzell (Utredare på Folkhälsomyndigheten) Stockholm, Sverige.

Linda Richter Sundberg (Forskare och ledamot), Umeå universitet, Umeå, Sverige. 

Oliver Dyar (Med Dr, PhD), Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.

Bo J A Haglund (Professor), Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, som redaktör.

Magnus Karlsson (Professor) Marie Cederschiöld högskola, Stockholm, Sverige.