Om tidskriften

Socialmedicinsk tidskrift (SMT) har funnits sedan 1924 och är en tidskrift med flervetenskaplig inriktning och ett brett ämnesområde i korsningen mellan socialtjänst, socialförsäkringar, socialpolitik, folkhälsa och hälso­ och sjukvård. Sex nummer ges ut per år.

SMT är en vetenskaplig tidskrift och finns på den så kallade Norgelistan för vetenskapliga tidskrifter. Alla artiklar som publiceras är granskade, peer reviewed.

Tidskriften ges ut på svenska, även om några av artiklarna i de olika temanumren har varit skrivna på andra språk som danska, norska och engelska. Läsekretsen består av en blandning av allmänhet, privata och offentliga organisationer och institutioner, studenter samt ämnesexperter både i Sverige och i övriga Norden. Sedan 2003 finns den både i pappersform och som s.k. Open Access tidskrift. Tidskriften lever under små ekonomiska omständigheter och fungerar främst tack vare frivilligt arbete av temaredaktörer och artikelförfattare som anser sig ha viktiga budskap att föra fram. Det här innebär att SMT blir till genom oegennyttigt arbete främst på fritiden hos en rad engagerade artikelförfattare.

Syftet med att ge ut Socialmedicinsk tidskrift har förändrats något under åren även om huvudfokus varit det samma, att erbjuda ett forum för att lyfta fram vetenskapliga resultat inom och diskussioner kring sociala, hälso- och sjukvårdsinriktade och folkhälsoinriktade frågor.

Sedan Socialmedicinsk tidskrifts start 1924 har innehållet i varje nummer främst utgjorts av en temadel där ett område belysts ur olika perspektiv och av olika författare. Områden som berörts under 2000-talet är bland annat Folkhälsoutbildning, Stressmedicin, Utsatthet, Våld i relationer, Äldrevård, Resursfördelning i sjukvården, Psykisk hälsa hos unga, Klimatförändring, Samverkan, hur konst påverkar vår hälsa m.m. För varje område utses en eller flera temaredaktörer, en person/er med goda kunskaper inom området och kring vilka författare som kan tänkas medverka med för tiden och området aktuella bidrag. Utöver temats artiklar publiceras granskade originalartiklar, debattartiklar, bokrecensioner och presentationer av nya avhandlingar.