Kontaktperson för tidskriften

E-postadress

Socialmedicinsk tidskrift
c/o Karolinska Institutet
Tomtebodavägen 18A, plan 3
171 77 Stockholm
Sweden

Huvudkontakt

Helen Hedlund
Redaktionssekreterare
Socialmedicinsk tidskrift
c/o Karolinska Institutet
Tomtebodavägen 18A, plan 3
171 77 Stockholm
Sweden
E-post: redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

Teknisk kontaktperson

Helen Hedlund
E-post: redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!