Integritetspolicy

Besökare på hemsidan
Precis som andra hemsidesoperatörer inhämtar Socialmedicinsk tidskrift (SMT) viss information om användare som inte kan kopplas till en specifik individ i likhet med den information som vanligtvis finns tillgänglig via webbläsare och servrar; det vill säga information om webbläsartyp, språkpreferenser, hänvisning från sajt samt datum och tid för när funktioner används av varje användare. Syftet med att samla in denna typ av data är att bättre förstå hur besökarna använder denna hemsida. Då och då kan SMT komma att publicera översiktliga resultat utifrån insamlad data genom att till exempel publicera en rapport över användar- och besökstrenderna för hemsidan.

Socialmedicinsk tidskrift inhämtar även viss information som möjligtvis kan kopplas till en viss användare, i form av Internet Protokoll (IP) adresser. Denna information använder smt dock inte för att identifiera besökarna och utlämnas inte till obehöriga, utan all information hanteras på samma sätt som smt använder och utlämnar personuppgifter eller personlig information vilket redovisas nedan.

Inhämtande av personuppgifter och personlig information
Vissa besökare på Socialmedicinsk tidskrifts hemsida interagerar med smt på ett sätt som kräver att SMT inhämtar personuppgifter eller personlig information om användaren. Omfattningen och typen av information som smt inhämtar beror på det sätt som användaren interagerar med smt, till exempel ber smt de besökare som vill ha en e-alert att uppge vissa uppgifter. I varje enskilt fall så inhämtar smt information endast i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med smt. SMT avslöjar inga personuppgifter eller personlig information förutom på det sätt som beskrivs nedan. Besökare kan alltid vägra att delge personuppgifter eller personlig information, med vetskap om att det kan hindra dem från att använda vissa funktioner på hemsidan.

Aggregerad Statistik
Smt inhämtar viss statistik om användarna/besökarna och deras beteende på hemsidan. Till exempel, kan SMT komma att analysera användningen av de populäraste sidorna på hemsidan. Statistiken eller information utifrån den kan eventuellt komma att publiceras eller delges till andra, dock utlämnas ingen information som avslöjar personuppgifter och personlig information på andra sätt än som uppges nedan.

Skydd av personuppgifter och personlig information
Personuppgifter och personlig information hanteras med sekretess av Socialmedicinsk tidskrift och utlämnas endast, till de anställda på tidskriften, samarbetspartners eller företag som tidskriften samarbetar med, under förutsättning att de (1) behöver ta del av informationen för att utföra tjänster på smts uppdrag eller för att göra tjänster tillgängliga via smts hemsida, samt (2) har accepterat att informationen inte får utlämnas till andra. Vissa av dessa anställda och samarbetspartners kan vara lokaliserade utanför ditt hemland; genom att använda smts hemsida godkänner du att denna information överförs till dem.

SMT kommer inte att låna ut eller sälja personuppgifter eller personlig information till någon. Personuppgifter och personlig information kommer endast att delges på det sätt som beskrivs ovan samt i de fall där så krävs enligt lag, eller i de fall där Socialmedicinsk tidskrift anser att utlämnande av information är nödvändigt för att skydda användarrättigheter för Socialmedicinsk tidskrift, tredje parter eller allmänheten.

Om du har registrerat dig som användare på hemsidan och uppgett din e-postadress kan Socialmedicinsk tidskrift emellanåt komma att skicka e-postmeddelanden för att upplysa om nya funktioner, fråga om dina erfarenheter av att använda hemsidan eller bara för att hålla dig uppdaterad om Socialmedicinsk tidskrifts produkter och tjänster.

Cookies
En cookie är en tråd av information som en hemsida lagrar på en besökares dator och som besökarens webbläsare uppger till hemsidan varje gång besökaren återvänder. Socialmedicinsk tidskrift använder cookies för att hjälpa smt att identifiera och spåra besökare, deras användning av hemsidan och vilka preferenser besökaren har. Besökare på Socialmedicinsk tidskrifts hemsida som inte önskar få cookies placerade på deras datorer bör redigera inställningarna för deras webbläsare så att cookies blockeras innan de besöker Socialmedicinsk tidskrifts hemsida. Detta görs dock med vetskap om att blockering av cookies kan göra att visa funktioner på hemsidan kanske inte fungerar helt korrekt utan möjligheten att använda cookies.

Förändringar i sekretesspolicyn
Socialmedicinsk tidskrift kan emellanåt komma att förändra sekretesspolicyn, där de flesta av förändringarna kommer vara av mindre karaktär och efter Socialmedicinsk tidskrifts egna godtyckande. Socialmedicinsk tidskrift uppmanar besökare att kontrollera denna sida ofta för att bli medvetna om eventuella förändringar till sekretesspolicyn. Om du som besökare fortsätter att använda denna hemsida efter det att ändringar gjorts i sekretesspolicyn, innebär det att du accepterar och godkänner dessa förändringar.

Integritetspolicy
(tillägg maj 2018 i samband med den nya lagstiftningen, GDPR)

Personuppgiftsansvarig på Socialmedicinsk tidskrift är redaktionssekreteraren som nås via adressen redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

Det är du själv som registrerar dig som läsare eller skribent hos Socialmedicinsk tidskrift. Du registrerar inte personnummer, men däremot namn, ev. yrkestitel och expertområden samt kontaktuppgifter. Du kan när som helst logga in via ditt inlogg och se vilka uppgifter vi har lagrade om dig som skribent eller läsare. Uppgifterna lagras en databas i OJS, Open Journal System, som tillhandahålls av PKP, en kanadensisk plattform för open source-publicering, samma platform från vilken vår e-tidskrift publiceras. Namn och adress ligger kvar tills dess att du själv raderar ditt konto alternativt ber redaktionen om hjälp att bli borttagen. Alla uppgifter raderas då. Som läsare eller skribent har du endast tillgång till dina egna uppgifter. De enda som har tillgång till samtliga uppgifter är Socialmedicinsk tidskrifts chefredaktör och redaktionssekreterare. En temaredaktör har tillgång till kontaktuppgifter till de skribenter som medverkar i det temanummer hen är temaredaktör för men inte till några andra.

För att se vilka uppgifter du lagrat om dig själv, t.ex. e-post, titel, arbetsplats loggar du in på tidskriftens webbplats med ditt lösenord och kan då läsa, redigera och radera informationen. Har du glömt ditt lösenord kan du få ett nytt genom att be om återställning när du loggar in på webbsidan www.socialmedicinsktidskrift.se.  

Socialmedicinsk tidskrift har också ett adressregister över de som prenumererar på den tryckta tidskriften som kommer ut med 6 nr/år. Detta register uppdateras en gång per år. Vi sparar prenumerantregistren 1 år tillbaka i tiden och raderar dem därefter.  

Socialmedicinsk tidskrift anlitar en extern ekonomikonsult som hanterar och lagrar våra fakturor och kvitton samt ett tryckeri som trycker och distribuerar tidskriften. Att de konsulter vi anlitar hanterar personuppgifter enligt GDPRs bestämmelser regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Har du frågor kontakta: redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

Tack till Automattic och Own Terms.