Pandemi, uteblivna glädjeyttringar och psykisk ohälsa

Abstract

Pandemin som snart har varat i ett år har skördat offer. En och en halv miljoner människor runt om i världen har dött och i runda tal 65 miljoner insjuknat. Beslut om restriktioner som myndigheter och politiker fattat för att skydda oss mot covid-19 utgör samtidigt en risk för att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa. Arrangemang och evenemang avsedda för glädjeyttringar som kan hålla den psykiska ohälsan på avstånd har blivit en bristvara.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.