Existens och psykisk hälsa – om hur liv och levnad förhåller sig till hälsa och ohälsa

Abstract

I diskussionen om den pågående klimatkrisen finns många som hävdar att denna ytterst är en existentiell fråga. I det perspektivet är den här boken en god introduktion till vad som då menas med en existentiell fråga och antologin ger perspektiv för fortsatt reflektion vad detta innebär. I antologin medverkar nio författare varav 6 är verksamma som existentiella psykoterapeuter. Redaktör Dan Stiwne är docent i klinisk psykologi.  De övriga åtta författarna är Lennart Belfrage, Bo Blåvarg, Anders Draeby, Jonna Hjerström Lappalainen, Carin Håkansson, Tommy Kumlin, Elisabeth Serrander och Peter Strang.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.