Interventioner för att förebygga sömnbrist hos tonåringar: fokus på individ eller samhälle?
PDF

Nyckelord

ungdomar
sömn
prevention
promotion
skola

Abstract

Tonåren är en känslig tid i utvecklingen och sömnen är viktig för att ungdomar ska fungera bra. Sömnen förändras drastiskt under tonåren och många ungdomar sover för lite. Även om sömnbristen är tillfällig så kan konsekvenserna vara allvarliga (t.ex. nedstämdhet). Därför är det viktigt att satsa på sömnpromotion. Sömnpromotion kan rikta in sig på att ändra ungdomars sömnvanor direkt eller att senarelägga skoltider för att ge mer tid för sömn. Skolbaserade program med fokus på att förbättra ungdomars sömnrutiner har resulterat i små förändringar, men har visat potential att förebygga problem över tid. En senare skolstart har visat tydliga förbättringar i ungas sovtider, men eftersom svenska skolor börjar vid rekommenderade tider kan det vara bättre att satsa resurser på att lära ungdomar bra sömnrutiner. Denna kunskap kan gynna ungdomarna längre fram, även om de inte upplever bristande sömn just nu.

 

Adolescence is a sensitive time of development and sleep is important for optimal functioning. Sleep changes drastically during this time and many adolescents do not sleep enough. Although sleep deprivation may be temporary, even short-term consequences can be detrimental. Therefore, promoting sleep health in this age group is warranted. Sleep promotion may aim to change adolescents’ sleep behaviors directly or by postponing school start times to ensure sufficient sleep duration. School-based programs that aim to improve adolescents’ sleep habits have shown mixed results but have preliminarily shown long-term benefits. Delaying school-start times has shown clear increases in sleep. However, it is unclear whether the results can be generalized to Swedish schools, which already start at recommended times. Therefore, teaching adolescents how to achieve healthy sleep habits might be a better strategy.

Nyckelord: ungdomar, sömn, prevention, promotion, skola

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.