Vol 98 Nr 4 (2021): Utbildning inom högskolor, universitet och kriminalvården om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
Utbildning inom högskolor, universitet och kriminalvården om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

I ett tidigare temanummer av Socialmedicinsk Tidskrift 2019 (nummer 4) redovisas mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer både nationellt och globalt. I en av artiklarna betonades vikten av både grundutbildning för de som möter problemet i sin yrkesutövning men även behovet av lokala utbildningar i närområdet bland grupper där jämställdhetsarbetet är eftersatt. De yrken som omfattas av det nya examensmålet i Högskoleförordningen möter personer som utsätts för olika typer av våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Införandet av det nya examensmålet är därför ett unikt sätt att bekräfta den högre utbildningens strategiska roll.

Detta temanummer syftar till att både generellt sprida och öka kunskapen men framför allt att bidra till ett kunskapsutbyte mellan de olika lärosätena. Här ges en möjlighet att ta del av varandras erfarenheter, idéer och pedagogiska grepp. Vår förhoppning är att temanumret skall var en källa till inspiration i det fortsatta viktiga arbetet med att minska mäns våld mot kvinnor. Glädjande har många värdefulla och intressanta artiklar inkommit som representerar hur man arbetar med ämnet både för blivande fysioterapeuter, socionomer, sjuksköterskor och för personalen inom kriminalvården.

Tema: Utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Leah Okenwa Emegwa, Bjarne Jansson
554-560
Temaledare: Utbildning inom högskolor, universitet och kriminalvården om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
PDF
Ellinor Hallebro
561-569
Att arbeta med förövare – Hur gör Kriminalvården?
PDF
Gunilla Albinsson
570-580
Utbildning i kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för studenter i sjuksköterskeprogrammet – Erfarenheter och reflektioner
PDF
Goldina Smirthwaite, Kristina Schildmeijer, Katarina Swahnberg
581-587
När patienten är brottsoffer och våldet en hälsofråga - Etiska perspektiv på examinationsmålet om mäns våld mot kvinnor
PDF
Anna Bjarnegård Sellius, Eva Holmgren
588-595
Hur kan studenter rustas för att möta våld och våldsutsatthet i sin framtida yrkesroll? Exempel från fysioterapeutprogrammet i Göteborg
PDF
Katarina Hjortgren, Björn Johansson, Åsa Källström
596-603
Strategier för en integrerad förståelse av våld i nära relationer för blivande socionomers framtida yrkesutövning
PDF
Ellinor Tengelin, Henrik Eriksson, Elisabeth Dahlborg
604-614
En manual för normkritik - Handfasta råd för en levande kunskapsbildning i svensk sjuksköterskeutbildning om kvinnors våldsutsatthet
PDF
Maritha Jacobsson, Daniel Nilsson Ranta
615-623
Akademisering av examensmålet våld i nära relation i socialt arbete
PDF
Ulla Albért, Christine Leo Swenne, Berit Thoudal, Anette Marklund
624-632
Att undervisa om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer - Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet
PDF
Inger Linblad, Johanna Björksten, Malin Tilling, Lotta Molander Shanti
633-643
Att undervisa socionomstudenter om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer - Teoretiska och praktiska reflektioner
PDF
Elisabeth Lindberg
644-652
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer - Ett vårdvetenskapligt perspektiv Högskolan i Borås
PDF
Maria Scheffer Lindgren
653-660
Våld i nära relationer med inriktning mot socialt arbete - Att kunna ta ansvar och vikten av kunskaper till både bredd och djup
PDF
Ann-Charlotte Münger, Jens Lindberg, Frida Fröberg, laura Korhonen
661-670
Erfarenheter av pedagogiska utmaningar vid genomförandet av examensmålet våld mot barn på landets lärosäten
PDF
Leah Emegwa, Stéphanie Paillard-Borg, Inger Wallin Lundell, Anna Stålberg, Maria Åling, Gabriella Ahlenius, Henrik Eriksson
671-683
Våga fråga och agera! Undervisnings- och lärandeaktiviteter om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola
PDF