Våga fråga och agera! Undervisnings- och lärandeaktiviteter om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola

Abstract

År 2017 infördes ett nytt nationellt examensmål ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” enligt SFS 2017: 857, i högskoleförordningen (SFS 1993:100) för vissa utbildningsprogram, där sjuksköterskeprogrammet är inkluderat. Syftet med denna artikel är att presentera hur det nationella examensmålet har implementerats i sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola. Först ges en översikt avseende relevanta undervisnings- och lärandeaktiviteter och hur de organiseras genom programmets utbildningsplan. I de avslutande reflektionerna presenteras den didaktiska Våga fråga och agera! -modellen. Modellen är en sammanfattning av Röda Korsets Högskolas tillvägagångssätt, det vill säga en stegvis progression i utbildningen från fakta, statistik, normer och värderingar, till att studenterna lär sig hur de kan upptäckta tecken på våld i komplexa kliniska situationer samt vikten av att ha mod att agera. Avslutningsvis är det vår uppfattning att ett tydligt upplägg är viktigt för att uppnå intentionerna med det nationella examensmålet, nämligen: Våga fråga och agera!

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Leah Emegwa, Stéphanie Paillard-Borg, Inger Wallin Lundell, Anna Stålberg, Maria Åling, Gabriella Ahlenius, Henrik Eriksson