Våld i nära relationer med inriktning mot socialt arbete - Att kunna ta ansvar och vikten av kunskaper till både bredd och djup
PDF

Nyckelord

Våld
utbildning
socialt arbete

Abstract

I den här artikeln presenteras och diskuteras, utifrån examensmålet i Högskoleförordningen om kunskaper och färdigheter i ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, kursen Våld i nära relationer med inriktning mot socialt arbete på socionomprogrammet vid Karlstads universitet. Kursen genomfördes för första gången vårterminen 2019. Från politiskt håll ställs, för uppfyllande av examensmålet, krav på kunskaper hos undervisande personal på en bred nivå, vilket kan anses föreligga vid Karlstad universitet. För att korrekt kunna hantera våldsärenden krävs hos socionomer en bred förståelse i ämnet. För att uppfylla ovanstående krav har ambitionen varit att skapa en kurs med brett innehåll för att studenterna ska få med sig en god kunskapsgrund för det professionella arbetet.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Maria Scheffer Lindgren