”Nu lägger vi skammen på bordet” - Terapeutiska strategier i mötet med våldsutsatta män
PDF

Nyckelord

Genus
våld
maskulinitet
utsatthet
socialt arbete

Abstract

Denna artikel fokuserar på yrkesverksamma som arbetar med att stötta män som utsatts för våld i en nära relation, och analyserar de terapeutiska strategier som de utvecklar i relation till denna grupp av klienter. Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar i en stödverksamhet för hbtq-personer, ett kriscenter för män och en sjukhusklinik. Analysen visar att informanterna ser stora likheter med erfarenheterna hos våldsutsatta män, jämfört med utsatta kvinnor. De har dock ett behov av terapeutiska strategier riktade specifikt till män. I analysen beskrivs benämnandets strategi, vikten av att reparera förtroende och att arbeta med skamreduktion.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Alma Persson