Erfarenheter av pedagogiska utmaningar vid genomförandet av examensmålet våld mot barn på landets lärosäten

Abstract

Artikelns syftar till att undersöka hur examensmålet fokus på barns våldsutsatthet tolkas och implementeras i professionsutbildningar. Det empiriska materialet utgår från en högskolepedagogisk kurs som Barnafrid, Linköpings universitet har genomfört på uppdrag av JÄMY samt två fallbeskrivningar.
Resultat visar på pedagogiska och didaktiska utmaningar som dels handlar om hur ett nytt examensmål ska kunna integreras i fulltecknade utbildningsplaner, dels om hur examensmålet innehåll ska tolkas. I examensmålet finns en hierarkisk ordning där olika våldsformer exempelvis våld mot barn är underordnat mäns våld mot kvinnor. Det krävs därför prioriteringar av vilket våld och målgrupp som ska ingå i undervisningen. Om blivande professioner redan i sin utbildning får uppfattningen att olika former av våld kan särskiljas och vägas mot varandra kan det ge en endimensionell och förenklad syn på våldsutsatthet.

 

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Ann-Charlotte Münger, Jens Lindberg, Frida Fröberg, laura Korhonen