Att undervisa om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer - Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet
PDF

Nyckelord

våld i nära relationer
sjuksköterskeprogrammet
kunskapsmål
examination
högskoleförordningen
mäns våld mot kvinnor
undervisning

Abstract

För att personer som utsatts för våld samt deras barn ska få skydd och stöd krävs att yrkesverksamma har evidensbaserad kunskap om våld. Idag är det obligatoriskt för studenterna på åtta utbildningsprogram att kunna visa på kunskap om ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”, sedan detta kunskapsmål införts i högskoleförordningen. Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet undervisade tidigt om kunskapsområdet och har sedan 2006 utvecklat en sammanhållen undervisning fördelat på flera terminer, från 2019 med möjlighet till fördjupning genom en valbar kurs. Kunskapsmålet har brutits ned till mindre delar som exempelvis belyser särskilda sårbarheter för våld. En tvärvetenskaplig ansats, undervisning om lagstiftning och erfarenheter från praktisk verksamhet, kombinerat med reflektion ger studenterna förutsättningar att omsätta kunskapen i professionell praktik.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Ulla Albért, Christine Leo Swenne, Berit Thoudal, Anette Marklund