En manual för normkritik - Handfasta råd för en levande kunskapsbildning i svensk sjuksköterskeutbildning om kvinnors våldsutsatthet
PDF

Nyckelord

normer
relationsvåld
sjuksköterskor
utbildning
våld
vårdgivare

Abstract

Det nya lärandemålet i sjuksköterskeutbildningen innebär att studenter ska visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Målet illustrerar behovet av att medvetandegöra och problematisera normer kring kön, makt och relationer. Med utgångspunkt i erfarenheter från Högskolan Väst föreslår vi i denna artikel normkritik som ett arbetssätt i utbildningen och formulerar handfasta råd. Undervisning om normer och makt kan förflyttas från att vara en perifer fråga driven av eldsjälar till gemensamt kollegialt ansvar med en central placering i varje kurs. Råden kan användas av ledare och lärare som vill erbjuda en sjuksköterskeutbildning där studenters förmåga att fråga, agera och ge våldsutsatta kvinnor en röst är ett centralt inslag.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Ellinor Tengelin, Henrik Eriksson, Elisabeth Dahlborg