Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer - Ett vårdvetenskapligt perspektiv Högskolan i Borås

Abstract

Vid sjuksköterskeprogrammet, högskolan i Borås har utbildningsplanens mål om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer skett genom integrering med huvudämnet vilket är vårdvetenskap. Denna integrering har bidragit till att fördjupa förståelsen för den våldsutsatta kvinnan och bidragit till att frågan om mäns våld mot kvinnor har integrerats på ett naturligt sätt under utbildningen. Vårdvetenskapliga begrepp som livsvärld, livskraft, livsprojekt och livsmod bidrar till förståelse för hur livet kan te sig för den våldsutsatta kvinnan. Genom utbildningen tränar studenterna sin reflekterande förmåga vilket bidrar till att utveckla förmågan att lyssna till kvinnans- eller den våldsutsatta personens berättelse. Den vårdvetenskapliga teorin bidrar också till att studenternas kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer sker i en progression under utbildningen.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Elisabeth Lindberg