De förtrycktas pedagogik som befriar till handling. Paulo Freire 100 år.

Abstract

”Vi kom till världen för att förändra den”, sa den brasilianska filosofen och pedagogen Paulo Freire (f.1921- d.1997) som i år 2021 skulle ha fyllt 100 år. Vad kan vi lära av honom när vi diskuterar utbildning om förtryck och våld i nära relationer? Idag frågar hon sig: Hur kunde jag lära mig att tåla så mycket smärta? Jag var en slav, en slaskhink. Värst av allt var att den här vardagen blev helt normal (1). Här är den förtrycktes tankar internaliserade. Freire utvecklade en metod som befriar.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Bo J.A. Haglund