Hur kan studenter rustas för att möta våld och våldsutsatthet i sin framtida yrkesroll? Exempel från fysioterapeutprogrammet i Göteborg

Abstract

Professioner inom hälso- och sjukvården har ett ansvar samt en god möjlighet att upptäcka våldsutsatthet. Inte sällan söker våldsutsatta personer vård upprepade gånger för olika symtom och kroppsliga besvär. Studier visar att många av de patienter vi möter med långvariga besvär har tidiga erfarenheter i livet av våld och flera av de vanligaste smärttillstånden har kopplingar till sexuella övergrepp.
På fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet har undervisning gällande våld i nära relationer varit aktuellt sen 2011. Studenterna får genom ett strukturerat upplägg, inkluderat progression under utbildningens gång, teoretisk kunskap om våld och dess mekanismer, färdighetsträning i att identifiera våldsutsatthet och verktyg för att hantera sin professionella roll och sitt ansvar.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Anna Bjarnegård Sellius, Eva Holmgren