Strategier för en integrerad förståelse av våld i nära relationer för blivande socionomers framtida yrkesutövning
PDF

Nyckelord

socionomutbildningen
socialt arbete
kursutveckling
progression

Abstract

Socionomprogrammet är en professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete. År 2018 infördes ett nytt examensmål enligt vilket den studerande för att erhålla socionomexamen ska ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relationer”. Att implementera nya examensmål innebär både möjligheter och utmaningar. Denna artikel beskriver erfarenheter från ett utvecklingsarbete, tankar som väglett undervisningens innehåll, pedagogik och momenten som infördes och vidareutvecklades. Vi rekommenderar:

- att ha en övergripande strategi hur det nya kunskapsområdet ska struktureras,

- att programansvarig tar ett övergripande ansvar för progressionen,

- att kunskapsområdet integreras med centrala yrkesspecifika färdigheter samt

-  att dilemman med att implementera nya mål synliggörs.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Katarina Hjortgren, Björn Johansson, Åsa Källström