Att arbeta med förövare – Hur gör Kriminalvården?

Abstract


Artikeln ger en överblick av principerna om risk, behov och mottaglighet (RBM) som ska genomsyra allt återfallsförebyggande arbete i Kriminalvården. Vidare beskrivs också kortfattat de samtalsstrategier som används av baspersonal i anstalt (Kompetent klientnära arbete, KKA) och i frivård. (Strukturerade samtal i frivården, Krimstics). Utöver detta ges en introduktion till Kriminalvårdens behandlingsprogram samt utbildningsprocessen för programledare (behandlare) med särskilt fokus på relationsbrotts- och sexualbrottsbehandling.

 

 

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Ellinor Hallebro