Akademisering av examensmålet våld i nära relation i socialt arbete
PDF

Nyckelord

implementering
kursutveckling
kursmål
politisering
case metodik

Abstract

Enligt det nya examensmålet skall studenter inom socionomutbildningen visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Implementeringen av kunskapsmålet har i hög grad lämnats åt respektive lärosäte att uppfylla avseende innehåll och utformning i utbildningen. Vid Centrum för socialt arbete, Cesar, utvecklades en särskild kurs för ändamålet: Våld i nära relation, på 7,5 högskolepoäng. Kursen innefattade kunskap om företeelsen i allmänhet men även fördjupande avsnitt i relation till särskilt utsatta grupper. Med hjälp av case-metodik fick studenterna möjlighet att analysera, argumentera och diskutera komplexa problem. Vid utvärderingen i samband med kursavslut identifierades fortsatta utvecklingsområden för kursen, bland annat behovet av att följa studentgruppen närmare då vissa kan ha egna obearbetade erfarenheter av våld. En annan aspekt som berörts i lärarlaget är vikten av att reflektera över ämnets (eventuella) politisering.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Maritha Jacobsson, Daniel Nilsson Ranta