Vol 92 Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård
Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård
Temaredaktör: Per Tillgren tillsammans med Sharareh Akhavan, Osman Aytar, Lennart Bogg och Anne Söderlund.