Vertikal och horisontell kunskapsintegrering inom handikappforskningen
PDF

Nyckelord

Handikappvetenskap
tvärvetenskap
bio-psyko-social
förvärvad hjärnskada

Abstract

Syftet med artikel är att konceptuellt beskriva och illustrera hur vertikal och horisontell
kunskapsintegration använts inom handikappforskningen. Vid sidan
av detta omnämns även ett bio-psyko-socialt perspektiv samt två teoretiska
perspektiv inom handikappforskningen: human functioning och tvärvetenskap.
Vertikal integration kan förstås som en stratifiering mellan olika nivåer, biologiskt,
psykologiskt och socialt. Horisontell integration kan förstås på bredden
tvärsöver olika funktionsnedsättningar. Studien tyder på att vertikal och
horisontell integration inom handikappforskning är användbara för en bredare
och djupare förståelse av funktionsnedsättning och funktionshinder där olika
teoretiska perspektiv blivit allt vanligare under de senaste åren.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.