Att utvärdera med processtänkande för lärande
PDF

Nyckelord

Processutvärdering
uppföljning
lärande
aktiviteter
genombrottsmetoden

Abstract

Förändringsprojekt kan utvärderas på olika sätt. Ett av sätten är att utvärdera
med processtänkande vilket innebär att utvärderare är med i processen redan
från början. Involvering av utvärderare redan i början av ett projekt kan innebära
flera utmaningar både för själva projektet och utvärderarna. Denna studie
handlar om att beskriva och analysera på vilket sätt och med vilka resultat ett
perspektiv med processtänkande på utvärdering av Lärandeprojektet – Vård
på lika villkor användes. Resultaten indikerar bland annat att det var ett bra
val att ta in utvärderingsperspektiv redan i början av projektet. Det har i sin tur
bidragit bland annat till att aktiviteterna under projektets gång haft betydelse
för lärande och genomförande av projektet i sig.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.