Vol 99 Nr 4 (2022): Fattigdom i välfärdsstaten
Fattigdom i välfärdsstaten

Under senare år har fattigdom i välfärdsstaten Sverige diskuterats allt oftare. Det finns flera uppenbara skäl till det. Diskussionerna har bland annat handlat om utsatta EU-medborgare, tiggeri, utsatthet till följd av flyktingströmmar, utsatta barns situation i relation till Barnkonventionen samt fattigdom till följd av pandemi och en internationellt förändrad ekonomi. I föreliggande temanummer samlas ett tiotal vetenskapliga texter och en handfull debattinlägg där den svenska fattigdomen diskuteras. Innehållet spänner över såväl hur fattigdom kan förstås, som dess historia och faktiska empiriska uttryck. Det finns, möjligen som ett tecken i tiden, ett särskilt fokus på civilsamhällets insatser när det gäller fattigdom. Flera av texterna kan med fördel användas som underlag för fortsatta samtal kring en ständigt aktuell samhällsfråga.

Ledare

Magnus Olof Erik Karlsson, Lars Svedberg
433-437
Fattigdom i välfärden
PDF