Förändringar av psykisk ohälsa mellan 2014 och 2020 och dess bestämningsfaktorer i Sverige. En empirisk undersökning av skol- och gymnasieungdomar i Stockholm

Abstract

Föreliggande studie syftade till att undersöka sambandet mellan mobbning i skolan och psykisk ohälsa. Data gäller elever från skolor, med både praktisk och teoretisk inriktning, i Stockholms stad som svarat på stockholmsenkäten. Resultaten visar att personer som utsätts för mobbning i skolan oftare än en gång i veckan har mer än dubbelt så hög sannolikhet för att också rapportera psykisk ohälsa. Även skolklimat och prestationer i skolan är förklarande faktorer för psykisk ohälsa. Trots att psykisk ohälsa ökat över tid så har förekomsten av mobbning varit ganska stabil, vilket betyder att även andra faktorer bidrar.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Håkan Källmen