När hjälpen finns på Facebook. Om försummade behov och nya hjälpformer

Abstract

Personer med låga inkomster söker ekonomisk hjälp via Facebook och andra sociala medier. Vad avser biståndet som efterfrågas och vilka individer söker hjälp? 30 ansökningar hos organisationen Giving People som granskades visade att det är barnfamiljer som söker hjälp till basala behov som mat och kläder. Denna hjälp sätts i relation till hjälp som ges från Sveriges Stadsmissioner och till socialtjänstens försörjningsstöd. Hjälpen från Giving People är snabb samtidigt som organisationen medvetet kringgår socialtjänstens krav på redovisning av inkomster. Den hjälpsökande individen får ett litet extra tillskott samtidigt som det finns en risk att fattigdomen i samhället inte uppmärksammas tillräckligt. Sveriges Stadsmissioner och socialtjänsten erbjuder professionella personliga möten till skillnad från Giving People. Detta kan vara viktigt eftersom ekonomiska svårigheter ofta är en markör för andra sociala problem.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Josefin Andersson, Emilia Cole, Sven Trygged