Återinrätta ett medicinhistoriskt museum i Eugeniahemmet vid Karolinska sjukhuset

Abstract

Ett medicinhistoriskt museum har sedan 2005 saknats i Stockholm. Det är både allvarligt och anmärkningsvärt att den huvudstad, i vilken Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet varje år delar ut Nobelpriset i fysiologi eller medicin, numera saknar ett medicinhistoriskt museum. I en storstad som Stockholm är tillgången till ett medicinhistoriskt museum av oumbärligt värde för vårdpersonal, för forskare inom främst olika medicinska områden och för allmänheten. 

Medicinhistoriska museets vänförenings styrelse
Ordförande: Docent Gunilla Bolinder
Docent Björn Wiklund
Förvaltningschef Åsa Rundquist
Fil.kand. Birgitta Bygren
Leg. tandläkare Ingvar Alba
Farm. dr. Jan-Olof Brånstad
Arkivarie/antikvarie Ann Gustavsson
Leg. läk. Med. dr. Jan Halldin
Leg. läk. Med. dr. Carl Lindgren
Professor Anders G. Olsson
Leg. läk. Lars Sjöstrand
samt
Svenska Läkaresällskapets förening för medicinens historia
Ordförande: Professor Nils Sjöstrand

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Jan Halldin