«Eie først», det betyr nytt liv! Flyktningfamiliers erfaringer med å gå fra å leie til å eie bolig

Abstract

Andelen fattige med innvandrerbakgrunn er tre ganger så høy som ellers i den norske befolkningen. Mange innvandrere har ikke mulighet til å kjøpe egen bolig pga. private bankers krav om høy egenkapital. Denne studiens målsetting var å undersøke flyktningfamiliers erfaringer med kjøp av egen bolig gjennom Husbankens «Eie-først»-program. Vi dybdeintervjuet seks barnefamilier med flyktningbakgrunn (N= 12). Kjøp av bolig med lave krav til egenkapital bidro til bedring i livskvalitet og integrering i det norske samfunnet, samt økt motivasjon for arbeid og utdanning. Barn ble gitt mulighet til å vokse opp under stabile boforhold. Kvaliteten på hjelp gitt av kommunen og NAV var svært varierende. Kjøp av bolig ved hjelp av huslån uten krav til høy egenkapital synes å bidra til god livskvalitet og integrering av flyktninger, og kan derfor være med på å forebygge fattigdom og sosiale ulikheter.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Steffen Torp, Signe Johansen Kirsebom, Grete Eide Rønningen