Om fattigdom och eftersatta bostadsområden

Abstract

De allra flesta har fått det bättre i samhället under denna tid, men det finns grupper som halkat efter och stängts ute från den utveckling som de flesta tagit del av. Retoriken mot dem har hårdnat och de känner en stor oro och rädsla i sina bostadsområden.
Under största delen av mitt yrkesverksamma liv som diakon i Svenska kyrkan, har jag arbetat i Stockholms söderförort. Områden präglats av hög arbetslöshet, höga sjuktal och en stor kulturell och religiös mångfald.

Diakon Pernilla Landin har arbetat 26 år i svenska kyrkan och mestadels som i socioekonomiskt eftersatta bostadsområden. Idag arbetar hon i Stockholms domkyrkoförsamling. Fackutbildning som socionom och grundläggande utbildning i psykoterapi.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Pernilla Landin