Ideella organisationers roller inom hemlöshetsområdet. Företrädare, länkar och extra trygghetsnät

Abstract

Ideella organisationer har en lång tradition av att erbjuda stöd och service till fattiga och hemlösa medborgare. Under senare år har efterfrågan på deras insatser ökat. ”Traditionella” organisationer inom området har utökat sina verksamheter och nya organisationer och nätverk har tillkommit. Den föreliggande studien visar att organisationerna har en viktig roll som ett första steg – en förmedlande länk – till det offentliga välfärdssystemet. Nytillkomna behov i länkningen är juridisk rådgivning och stöd i att navigera i de alltmer digitala offentliga välfärdssystemen. Samtidigt har organisationernas ”nisch” som ett extra socialt skyddsnät för individer som har hamnat utanför eller har begränsad rätt till det offentliga välfärdssystemet förstärkts. Artikeln bygger på en intervjustudie med företrädare för ideella organisationer i Stockholm och Göteborg och utgör en uppföljning av en studie som genomfördes i slutet av 1990-talet.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Marie Nordfeldt