Reparation av mänsklig resonansfattigdom

Abstract

Denna artikel kommer att diskutera reparation av mänsklig resonansfattigdom som orsakar stor skada, särskilt bland förövare och fängslade personer. Detta på grund av vår oförmåga och kanske rädsla för att inkludera det oförfogbara i mänskliga relationer. Mänskliga relationer är beroende av ett slags utrymme som inte är möjligt att mäta för att öka mänsklig kontakt eller resonans. Jag diskuterar möjligheterna att reparera denna mänskliga resonansfattigdom inom ramen för vårt straffsystem med hjälp av metoder som vilar på den reparativa rättvisan, så att en narrativ process kan äga rum i trygga rum för att hjälpa förövare att bli ansvarsfulla subjekt och ge brottsoffer möjligheter till upprättelse. Detta har kapacitet att minska fattigdom i mänskliga relationer.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Ulrica Fritzson