Vol 98 Nr 2 (2021): Global hälsa
Global hälsa

Vi lever i en värld som blivit i allt högre grad sammankopplad, vilket har både för- och nackdelar. Å ena sidan innebär vår urbaniserade och teknologiska värld snabba kommunikationer, vilket underlättar både fysiska resor och överföring av information. Å andra sidan möjliggör denna utveckling även en snabbare global spridning av bland annat okända virusinfektioner, vilket världen under 2020 blev varse och det med besked i och med covid-19.

I detta nummer medverkar sammanlagt 24 författare med åtta olika bidrag om betydelsen av global hälsa inom olika områden, som dess historiska kontext och ekonomiska koppling, inom utbildning vid universitet och inom läkarutbildningen, i hanteringen av covid-19, samt dess relation till andra globala frågor som klimatförändringar.

Tema: Global hälsa

Andreas Vilhelmsson
203-208
Temaledare: Global hälsa – En nödvändighet och förutsättning för att lösa globala utmaningar
PDF
Rachel Elisabeth Irwin
209-221
Ekonomiskt tänkande inom global hälsa: En historisk översikt
PDF ENG
Marie Hasselberg
222-223
Global folkhälsa – Självklarhet eller ställningstagande
PDF
Sven Hassler
224-231
Fakultetssamarbete för lika rätt till hälsa - Masterprogrammet i Global hälsa vid Göteborgs universitet bryter ämnesgränser.
PDF
Helena Nordenstedt, Hampus Holmer, Anette Agardh, Peter Andersson, Anna Mia Ekström, Anneli Ivarsson, Gunilla Krantz, Lotta Mellander, Mats Målqvist, Raman Preet, Delér Shakely, Helen Sinabulya
232-243
Global hälsa på läkarutbildningen igår, idag och imorgon
PDF
Lotta Velin, Matilda Stjernqvist, Julia Bielik, Fredrika von Essen, Hanna Jerndal, Anna-Theresia Ekman
244-251
Studenter - kraften för en progressiv rörelse för global hälsa?
PDF
Anna Mia Ekström, Kim Hjertquist,
252-266
”När boten är värre än soten” Indirekta effekter av Covid-19 i Afrika. Exempel från Uganda.
PDF
Maria Nilsson
267-275
Klimatförändringen utmanar den globala hälsan och hotar särskilt sårbara grupper
PDF
Mattias Schedwin, Anna-Theresia Ekman, Daniel Helldén, Giulia Gaudenzi, Ziad El-Khatib, Tobias Alfvén
276-289
Global barn- och ungdomshälsa – Utmaningar och möjligheter
PDF

Krönika

Bengt Starrin
334-338
Nyfiken på medborgarforskning?
PDF