”När boten är värre än soten” Indirekta effekter av Covid-19 i Afrika. Exempel från Uganda.
Omslag SMT 2, 2021 De globala målen
PDF

Nyckelord

Covid-19
coronavirus
Afrika
Uganda
lock-down
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
SRHR
skolstängningar
fattigdom
barnadödlighet
barngifte

Abstract

Totalt har Covid-19, bidragit till knappt 2,4 procent av dödsfallen i världen under 2020. Det betyder att nästan 98 procent har avlidit av något annat. I Afrika söder om Sahara utgör andelen som rapporterats avlidna i Covid-19 mindre än 0,5 procent av dödsfallen i år⁠. Samtidigt befarar Världsbanken att mellan 100-160 miljoner människor extra kommer att drivas in i extrem fattigdom under 2020 och att 130 miljoner, dvs över 300,000 människor per dag in i svält på grund av de restriktioner som världens ledare vidtagit för att stoppa spridningen av coronaviruset Sars-Cov-2. En majoritet av de som drabbas av dessa indirekta effekter är barn och unga i Afrika söder om Sahara och hittills antas minst lika många barn ha avlidit på grund av pandemi-relaterade restriktioner som det antal äldre vuxna som hittills avlidit efter att ha testats positivt för Covid-19. Skolstängningar har drabbat över 90 procent av världens barn, med mycket allvarliga konsekvenser i form av uteblivna livschanser och livsinkomster, hungersnöd, sexuella övergrepp, oönskade tonårsgraviditeter, och barnäktenskap.

Denna artikel beskriver en del av dessa indirekta konsekvenser av Covid-19 pandemin ur ett afrikanskt perspektiv med särskilt fokus på Uganda, varifrån vi också hämtat citat skrivna av unga flickor som på olika sätt påverkats i spåren av landets pandemirespons.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Anna Mia Ekström, Kim Hjertquist,