Ekonomiskt tänkande inom global hälsa: En historisk översikt
Omslag SMT 2, 2021 De globala målen
PDF
ENG

Nyckelord

global hälsa
ekonomi
historia
Världshälsoorganisationen
mått

Abstract

Ekonomiskt tänkande inom global hälsa innebär att ekonomisk utgångspunkter, metaforer och begrepp används för att beskriva befolkningens hälsa och utforma interventioner. I denna artikel ger jag en kortfattad historisk bakgrund till ekonomiskt tänkande inom global hälsa. Därefter presenteras en översikt av diskussioner som hölls vidden femte Världshälsoförsamlingen 1952 avseende hälsans ekonomiska aspekter; ett material som delvis är baserat på ett diskussion mellan Charles-Edward Amory Winslow och Gunnar Myrdal. Dessa diskussioner ger en inblick i hur ekonomiskt tänkande tog sig uttryck i en tid präglad av förändring inom internationell hälsa. Materialet återspeglar tydligt samtida debatter avseende uppkomsten av nationella hälsosystem, välfärdsstater och utvecklingsbistånd. Diskussionerna förutsåg därutöver kommande utveckling inom global hälsa, inklusive skapandet av måttenheter som det funktionsjusterade levnadsår (DALY).
PDF
ENG
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Rachel Elisabeth Irwin