Global barn- och ungdomshälsa – Utmaningar och möjligheter
Omslag SMT 2, 2021 De globala målen
PDF

Nyckelord

Globala målen
barnhälsa
ungdomshälsa
multisektoriellt
sociala bestämningsfaktorer för hälsa

Abstract

Global barn- och ungdomshälsa har förbättrats avsevärt under de senaste decennierna och står idag inför en mängd olika möjligheter och utmaningar i hög-, medel- och låginkomstländer. I denna artikeln beskriver vi några av de områden som är i fokus inom detta fält idag genom en kronologisk skildring i ljuset av de globala målen för hållbar utveckling samt diskuterar hur målen kan användas för att ge barn bättre förutsättningar i framtiden.

Global child- and adolescence health has made tremendous advancements during recent decades, and is currently facing a diverse set of opportunities and challenges across high-, medium and low income countries. Using the Sustainable Development Goals as a roadmap, this article gives an overview of the main focuses of the field today and outlines the argument that child- and adolescence health must be prioritised. 

 

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Mattias Schedwin, Anna-Theresia Ekman, Daniel Helldén, Giulia Gaudenzi, Ziad El-Khatib, Tobias Alfvén