Global folkhälsa – Självklarhet eller ställningstagande
Omslag SMT 2, 2021 De globala målen
PDF

Nyckelord

Global folkhälsa
folkhälsovetenskap
global hälsa

Abstract

Den 1 december 2019 bytte Institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet namn till Institutionen för global folkhälsa. Skälen till namnbytet var flera, såväl att institutionen sedan lång tid tillbaka har en omfattande forskningsverksamhet inom global hälsa, som att globala mekanismer och processer i allt högre utsträckning påverkar människors hälsa även på lokal nivå. De globala folkhälsofrågor som vi idag står inför är mer komplexa än tidigare och kräver tvärvetenskapliga ansatser. Förutom den humanitära och medmänskliga aspekten av att betona den globala folkhälsan har en tillräcklig hälsa för alla strategisk betydelse för världens utveckling. Folkhälsovetenskaplig forskning innebär studier av befolkningens hälsa i en föränderlig värld. Det går idag inte att bortse ifrån de globala mekanismer som påverkar folkhälsan och därför tycker jag det är viktigt att även lyfta fram det globala perspektivet i namnet på vår institution.

 

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Marie Hasselberg