Professionsdrivet utvecklingsarbete inom öppenvårdspsykiatrin har skapat organisatoriskt lärande, effektivitet och arbetsglädje

Abstract

För att uppnå en god och nära vård behöver vi gå från tillfälliga projekt till en professionsdriven utveckling, baserad på organisatoriskt lärande och tillit. Utvecklingsarbetets syften var att på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning utveckla en metod för organisatoriskt lärande som utgick från bästa tillgängliga kunskap. Inriktningen var att fokusera på patienters behov och delaktighet, att implementera bästa tillgängliga kunskap samt att använda digitala lösningar. Utgångspunkter var att öka tillgängligheten, effektiviteten och jämlikheten i vården. Utvecklingsarbetet leddes av författarna med vetenskaplig och praktisk sakkunskap inom organisationsutveckling och evidensbaserad praktik respektive psykiatri, i samverkan med enhetschef. Utvärdering och resultat från fokusgruppsintervjuer med medarbetare i respektive arbetsgrupp och enhetschef visade att man med patientens behov i fokus hittat nya, kunskapsbaserade, arbetssätt och innovativa lösningar som lett till professionell utveckling och ökad arbetsglädje.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Ek. dr, utvecklingsstrateg, Med. dr, överläkare