Den psykiska hälsan hos poliser som arbetar i yttre tjänst i särskilt utsatta områden
Omslag SMT 2, 2021 De globala målen
PDF

Nyckelord

DSM-5
enkät
skyddsfaktorer
ålder

Abstract

 Artikelns syfte är att belysa den psykiska hälsan hos svenska poliser som arbetar i yttre tjänst. Polisernas psykiska hälsa är ett viktigt forskningsområde med tanke på hur polisen arbetar i samhället. Att utföra enkla och svåra arbetsuppgifter ställer höga krav på polisens mentala processer. I den här artikeln uppmärksammar vi poliser i yttre tjänst som arbetar i särskilt utsatta områden i Stockholmregionen. Det självskattade frågeformuläret DSM-5 om psykisk hälsa har insamlats och analyserats med hjälp av beskrivande statistik. Resultatet visar att stigande ålder och att leva i en parrelation är skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa hos dessa poliser.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Mehdi Ghazinour, Mojgan Padyab, Malin Eriksson, Jonas Hansson, Johanna Sundqvist