Ideologi som styrmedel för hälso- och sjukvård

Abstract

Ledstjärnan i den moderata styrningen av vården är privatisering till varje pris. I detta fall genom att ge mer betalt till virtuella läkarbesök via nätet. Nätläkarbolag som Kry och Min doktor tjänar miljoner genom att tänja på etiska gränser. Bryter man inte mot vår hälso- och sjukvårdslag? Ojämlik vård blir följden vilket inte minst den pågående pandemin visat.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Bo J.A. Haglund