Temaledare: Global hälsa – En nödvändighet och förutsättning för att lösa globala utmaningar

Abstract

Vi lever numera i en värld som blivit i allt högre grad sammankopplad, vilket har både för- och nackdelar. Å ena sidan innebär vår urbaniserade och teknologiska värld snabba kommunikationer, vilket underlättar både fysiska resor och överföring av information. Å andra sidan möjliggör denna utveckling även en snabbare global spridning av bland annat okända virusinfektioner, vilket världen under 2020 blev varse och det med besked i och med covid-19.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Andreas Vilhelmsson