Klimatförändringen utmanar den globala hälsan och hotar särskilt sårbara grupper
Omslag SMT 2, 2021 De globala målen
PDF

Nyckelord

Klimatförändringen
global hälsa
sårbarheter
bonuseffekter

Abstract

En hållbar utveckling är beroende av att människor har en god hälsa. Det är en förutsättning för de flesta förändringar som behövs för att uppnå en global hållbar utveckling från global till lokal nivå. Under de senaste årtiondena har kunskapen ökat om klimatförändringens påverkan på människors hälsa. Frågan är inte längre ”om” utan istället om ”när, var och hur mycket” klimatförändringen redan påverkar och kommer att fortsatt påverka människors hälsa och välmående. Klimatförändringen är sannolikt det största globala hotet mot folkhälsan på medellång och lång sikt. Effekterna av klimatförändringen på sjukdomsbörda och för tidig död globalt ses framförallt i låg- och medelinkomstländer. Barn är generellt mer sårbara för klimatförändringens hälsoeffekter och bär en stor andel av sjukdomsbördan, men andra sårbara är äldre, gravida, och människor som redan lider av sjukdomar som hjärtkärlsjukdom, diabetes, lungsjukdom och psykisk ohälsa. Samtidigt med att kunskapen behöver sjunka in om att klimatförändringen innebär ett allvarligt hot mot global folkhälsa kan medvetenheten om att bonuseffekter på hälsa kan åstadkommas vid klimatomställning och klimatanpassning motivera till tydliga och snabba åtgärder.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Maria Nilsson