Vol 94 Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD

Tema: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Olivia Wigzell, Iréne Nilsson Carlsson
106
Förord
PDF
Margareta Kristenson
107-115
En hälsofrämjande hälso- och sjukvård, vad varför och hur?
PDF
Jörgen Herlofson, Sara Maripuu, Margareta Kristenson
116-125
Det goda mötet som stärker patienternas motståndskraft och hälsa
PDF
Josefin Wångdahl, Malena Lau, Pia Nordström, Anke Samulowitz, Lovisa Karlsson
126-135
Hälsolitteracitet - en kommunikativ utmaning för hälso- och sjukvården
PDF
Margareta Kristenson, Lena Lundh, Anna Kiessling, Mattias Damberg
136-146
Systematik och kompetensstöd för sjukdomsförebyggande insatser för patienter - fokus på levnadsvanor
PDF
Matz Larsson
147-155
Samtal om tobak och kvalificerad rökavvänjning – sjukdomsförebyggande arbete i klinisk praxis
PDF
Helle Wijk, Susanna Nordin
156-166
Vårdmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande
PDF
Töres Theorell
167-176
Kulturens betydelse för patientens hälsa
PDF
Marcus Strömgren, Lotta Dellve, Andrea Eriksson
177-185
Hälsofrämjande arbetsmiljö – en framgångsfaktor för god vård
PDF
Margareta Norberg, Jesper Ekberg, Lars Weinehall, Hans Lingfors
186-198
Befolkningsuppdraget, exemplet hälsoundersökningar – först misstrott, nu evidensbaserat
PDF
Katharina Wretlind, Lars Gahnberg
199-208
Ett tandvårdsperspektiv på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet – exempel på kariesprevention från Västra Götaland
PDF
Johan Hallberg
209-220
Hälsofrämjande processer som drivkraft för hållbar utveckling
PDF
Göran Boëthius
221-225
En opinionsbildande hälso- och sjukvård – tar vi vårt ansvar?
PDF
Inna Feldman, Pia Johansson, Lars Hagberg, Kjell Ola Engman
226-236
Har vi råd att inte arbeta förebyggande? Hälsoekonomiska analyser som prioriteringsunderlag
PDF
Evalill Nilsson, Margareta Kristenson
237-244
Att fråga patienten hur hen mår- ett sätt att lära och leda vårdens insatser mot hälsa
PDF
Mats Hellstrand, Sofia Dahlin
245-254
Lärandeprocesser och kunskapsutveckling för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård genom HFS-nätverket
PDF
Ralph Harlid, Maria Bjerstam
255-260
Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård
PDF

Forskning och teori

Eva Clementi
264-265
”Fiolen blev min bästa medicin”
PDF

Krönika

Bengt Starrin
266-288
Hur mår rikemansbarnen egentligen?
PDF