”Fiolen blev min bästa medicin”
PDF

Nyckelord

musik
läkande
läkande kraft
fiol
polska
Orsa spelmanslag
Orsa
Gawell-polskan
Olle Moraeus
Töres Theorell

Abstract

 

"Ok, vi börjar med Gawell-polskan", säger Olle Moraeus och börjar spela introt av Gawells polska. Jag är på tillfälligt besök i Orsa spelmanslag och stunden därpå befinner jag mig mitt i polskans gungande. Min fiol flyter ihop med femton andra fioler och ett dragspel. Snart har det har hänt: alla mina parkinson-symtom är som bortblåsta. När jag reser mig upp kan jag gå utan det minsta problem. Och inte en darrning i händerna. Jag känner mig euforisk, buren av musikens kraft.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.