Vol 89 Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården
Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården
Temaredaktör: Ragnar Westerling

Forskning och teori

Ulrika Marianne Müssener
169-177
Det goda mötet - en viktig del i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
PDF
Kerstin Elisabet Hamre, Karin Zingmark
178-188
Bättre vård och roligare jobb med kreativ omsorg
PDF