Kommunalt mottagande av invandrare och flyktingar – 40 år av utmaningar och erfarenheter
PDF

Nyckelord

kommuner
inkorporering
invandrarbyrå
flyktingmottagning
etableringsreform

Abstract

Artikeln handlar om uppkomsten och utvecklingen av ett nytt kommunalt ansvarsområde – inkorporeringen av invandrare och flyktingar – från mitten av 1960-talet och fram till 2010. Materialet består i huvudsak av fallstudier från åtta kommuner. Resultaten visar att kommunernas arbete har kretsat kring frågor om huvudmannaskap, verksamhetsinriktning, personal- och kompetensstruktur samt målgrupper, vilka sammantaget utgör vad jag kallar organisationernas ”inkorporeringspraktiker”. Runt dessa frågor har det kommunala arbetet kretsat utan att finna bestående svar på frågan om hur inkorporeringen av invandrare och flyktingar ska organiseras.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.