Bättre vård och roligare jobb med kreativ omsorg
PDF

Nyckelord

dans
demens
äldre
fokusgrupper
motion
musik
skalor

Abstract

Projekt Musik och rörelse ägde rum mellan 19 mars och 3 december 2008 i Arvidsjaur i samverkan mellan Arvidsjaur kommun och Norrbottens läns landsting. Deltagare var äldre som bodde på på två äldreboenden samt en grupp äldre i eget boende med stöd av hemtjänsten. Syftet var att genom kultur skapa aktivitet för deltagarna samt undersöka kulturens betydelse som verktyg inom äldreomsorgen. Deltagarna uttryckte sin uppskattning, var på gott humör, påfallande nöjda, trygga och belåtna. Nyfikenhet och intresse för fler kulturaktiviteter väcktes, nya bekantskaper gjordes och självförtroendet stärktes. För personalen bidrog musik- och rörelseträffarna att de kom de äldre närmare. De äldre öppnade upp sig och blev kontaktbara på ett sätt personalen tidigare inte hade upplevt. Musik och rörelseaktiviteter blev en väg till kommunikation.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.