Vol 94 Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige
Folkhälsoutbildningar i Sverige
Temaredaktör: Per Tillgren

Tema: Folkhälsoutbildning

Gunnel Gustafsson, Anna Johansson, Per Tillgren
278-292
Akademiska folkhälsoutbildningar i Sverige – en översikt
PDF
Lars Fredén, Per Tillgren, Stig Wall
293-300
Vilken inriktning och kvalitet har examensarbeten i svenska folkhälsovetenskapliga utbildningar?
PDF
Louise Persson, Malin Knutz
301-309
Folkhälsostudenters röster om folkhälsoutbildningen, anställningsbarhet och framtida arbetsmarknaden
PDF
Gloria Macassa, Anne-Sofie Hiswåls, Nader Ahmadi, Cormac McGrath
309-317
Att utbilda folkhälsoarbetare inför en okänd framtid: insikter från ett´nytt kandidatprogram som kombinerar häldofrämjande med hållbar utveckling
PDF
Leah Emegwa Okenwa, Stéphanie Paillard-Borg, Petter Tinghög, Fredrik Saboonchi, Eva Ingmarie von Strauss
318-326
Framtidens folkhälsovetare verkar på en global arena
PDF
Alexandra Krettek, Sakari Suominen
327-339
Folkhälsovetenskaplig utbildning på distans med unik profil för framtiden
PDF
Maria Nyholm, Eija Viitasara
340-343
Samverkan i distansutbildning från fristående kurser till examen i folkhälsovetenskap
PDF
Elaine Sjögren, Agneta Kullberg, Margareta Kristenson
344-352
Folkhälsovetenskap – ett integrerat ämne, och en inriktning i det interprofessionella masterprogrammet vid Medicinsk fakultet, Linköpings universitet
PDF
Linda Beckman, Ulla-Britt Eriksson
353-356
Masterprogram i folkhälsovetenskap med fokus på barns liv och hälsa
PDF
Lars Cernerud
357-362
En ny skolläkarutbildning för skolans hälsofrämjande arbete
PDF
Charli Eriksson, Håkan Stattin
363-376
Förebyggandets konst – utbildning som stöd för kompetent praktik, policy och politik
PDF
Ulla-Britt Eriksson, Linda Beckman
377-383
Samverkan för barns bästa. Gemensamma utbildningsdagar vid Karlstads universitet om samverkan för utsatta barn för socionom-, grundlärare och förskolestudenter.
PDF

Engelska artiklar

Leah Emegwa Okenwa, Stéphanie Paillard-Borg, Petter Tinghög, Fredrik Saboonchi, Eva Ingmarie von Strauss
318-326
A global workspace is the emerging reality for future public health workforce.
PDF