En ny skolläkarutbildning för skolans hälsofrämjande arbete

Lars Cernerud

Sammanfattning


 

En ny kurs inom specialistutbildningen för skolläkare kommer att startas under 2017. Det finns en mer än 150 årig tradition bland skolläkare i Sverige att arbeta för positiv hälsoutveckling bland barn och unga i skolan. Men så här långt har det faktiskt inte funnits någon systematisk utbildning i form av specifik kurs för skolläkare. Ett viktigt mål i specialistutbildningen av läkarna är att lära sig bidra med medicinskt evidensbaserad kunskap i det tvärprofessionella samarbetet för barns hälsoutveckling i skolan samt för elever med sviktande mental hälsa, specifika neuropsykiatriska störningar och inlärningsproblem av andra orsaker.


Nyckelord


hälsofrämjande arbete;skolläkare;specialistutbildning;hälsoutveckling bland barn och unga;barn och unga;specialistutbildning för skolläkare;hälsoutveckling i skolan

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!