Vilken inriktning och kvalitet har examensarbeten i svenska folkhälsovetenskapliga utbildningar?

Lars Fredén, Per Tillgren, Stig Wall

Sammanfattning


Den andra nationella utvärderingen av samtliga 23 utbildningsprogram på kandidat-, magister- och masternivå i folkhälsovetenskap genomfördes 2011-2012. Här presenteras en översikt av de examensarbeten som utvärderingen baserades på. Det är 218 slumpmässigt utvalda uppsatser, 67 från kandidatnivå, 55 från magisternivå och 76 från mastersnivå. Högskoleverkets hårt reglerade format medgav inte någon innehållsmässig analys av hur folkhälsovetenskapen speglades i uppsatserna. Vi åtta i bedömargruppen var dock eniga om att vidga ramarna. Vår fördjupning kom att fokuseras på vilka tillämpningsområden som studenterna valde, vilka forskningsdesigner som tillämpades och hur kvaliteten bedömdes i relation till ämne, metod och fakultetsområde. Av de nio folkhälsovetenskapliga områden som förekommer i uppsatserna var de vanligaste Hälsofrämjande och Hälsans bestämningsfaktorer. Ämnesinnehåll och olika examensnivåer varierade stort mellan de olika lärosätena. En slutsats är att utbildningen i folkhälsovetenskap har svårigheter att balansera det flervetenskapliga med att nå ett fördjupat kunskapsinnehåll.


Nyckelord


folkhäsovetenskap;ämnesval;uppsats;uppsatsskrivande;examenarbete;metod;kunskapsinnehåll;fakultetsområde;ämnesval;utvärdering;

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!